top of page

DUYGU YILMAZ

KLİNİK PSİKOLOG

TELEFON

+90 553-456-3507

Email:

ADRES :

19 Mayıs, Şemsettin Günaltay Cd. Çamlı Apartmanı No :101 Kat :1 Daire : 3, 34738 Kadıköy/İstanbul

HAKKIMDA

Uzman Klinik Psikolog Duygu Arslan 2014 yılında Beykent Üniversitesi Psikoloji Bölümü lisans eğitimini tamamlamıştır. Hiç ara vermeden eğitim hayatına devam eden Duygu Arslan, 2017 yılında Beykent Üniversitesi Klinik Psikoloji bölümünü sunmuş olduğu “Multipar Gebelerin Özbakım Gücünün Anksiyete Ve Benlik Saygısına Etkisinin İncelenmesi” adlı tez ile tamamlamış ve uzmanlık derecesini almıştır.
Lisans ve Yüksek Lisans eğitimi boyunca Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Psikiyatri Bölümü ve Özel Fransız Lape Hastanesi’nde gönüllü ve zorunlu olarak stajlar yapmıştır.Staj süreci boyunca amatem, duygudurum bozuklukları ve psikoz servislerinde uzman psikologlar ve psikiyatristler eşliğinde poliklinik ve yatılı servislerde hasta görüşmelerine, grup terapilerine, hasta vizitlerine, günaydın toplantılarına, terapi seanslarına katılım sağlamış, gözlemlerde bulunmuştur.
2016 yılından bu yana İstanbul’da çeşitli özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde disleksi, özgül öğrenme güçlüğü ve mental retardasyon tanısı almış normal veya farklı gelişen çocuk ve ergenlerin değerlendirme seanslarını yapmak, eğitim programlarının oluşturulmasına yardımcı olmak, okula uyum sürecine destek olmak, sosyal becerilerini arttırmak adına çalışmıştır. Uzman Klinik Psikolog Duygu Arslan aynı zamanda çocuk gelişim ve zeka testleri uygulama, gözlem, okul ve ebeveyn görüşmeleri, gerekli yönlendirmelerin yapılması, gelişim raporlarının sunulması, seminer sunumları, hizmet içi eğitimler, bilgilendirici yazılar hazırlama, çocuk ve ailelere yönelik danışmanlık ve terapi yöntemleri uygulama alanlarında vermiştir. Ayrıca İstanbul’da özel bir danışmanlık merkezinde çocuk, ergen ve yetişkin danışanlara da hizmet vermekte ve aynı zamanda aile danışmanlığı da yapmaktadır.
2015 yılında Anksiyete Bozukluğu ve Panik Atak konusunda özel bir televizyon programına konuk psikolog olarak katılım sağlamıştır.
Halen kişisel gelişimine katkı sağlamak adına çeşitli eğitimler almaktadır. 8 yıllık mesleki deneyim, almış olduğu eğitimler sayesinde çocuk, ergen ve yetişkinlere yönelik terapi hizmeti vermektedir.

Aldığı Eğitimler ve Uyguladığı Testler
• Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi
• Yetişkinlerde Bilişsel Davranışçı Terapi
• Çocuk Merkezli Oyun Terapisi Uygulayıcı Eğitimi
• Yeme Bozuklukları Eğitimi
• Otojenik Gevşeme Terapisi Eğitimi
• Kişilik Kuramları, Kişilik Bozuklukları ve Dinamik Psikoterapi Eğitimi (Eğitim ve Süpervizyon süreci devam etmektedir.)

• MMPI
• CATTELL 2A Zeka Testi
• CATTELL 3A Zeka Testi
• ALEXANDER Pratik Yetenek Zeka Testi
• PORTEUS LABİRENTLERİ Zeka Testi
• GOOD ENOUGH Testi
• AGTE
• GESSEL Gelişim Testi
• PEABODY Resim Kelime Testi
• METROPOLİTAN Okul Olgunluk Testi
• BENDER GESTALT Algı Testi
• BENTON Görsel Bellek Testi
• DRAW A PERSON Testi
• STANDARDİZE Mini Mental Testi
• BEIER Cümle Tamamlama Testi Yetişkin Formu
• BEIER Cümle Tamamlama Testi Çocuk Formu
• BURDON Dikkat Testi
• SCL 90-R Psikolojik Belirti Tarama Testi
• LOUISA DUSS Psikanalitik Hikayeler Testi
• DENVER Gelişim Testi
• D2 Dikkat Testi
• Resim Analizi Eğitimi
• FRANKFURTER Dikkat Testi
• KENT E.G.Y Zeka Testi
• Çocuk Resim Analizi Eğitimi

Çalışma Alanları
• Yetişkin Psikoterapisi
• Çocuk ve Ergen Psikoterapisi
• Depresyon
• Yaygın Anksiyete Bozukluğu
• Panik Atak
• Sosyal Fobi
• Obsesif Kompülsif Bozukluk
• Çekingen Kişilik Bozukluğu
• Bağımlı Kişilik Bozukluğu
• Borderline Kişilik Bozukluğu
• Ayrılma Kaygısı
• Özgül Fobi
• Agorafobi
• Motivasyon Eksikliği
• Evllik Sorunları
• İlişki Problemleri
• Ayrılık ve Boşanma Travmaları
• Kişilerarası İlişkilerde Bozukluklar
• Narsistik Kişilik Bozukluğu
• Kişilik Bozuklukları
• Bipolar Bozukluk
• Psikoz
• Kıskançlık
• Yas
• Anne Baba Eğitimi ve Danışmanlığı
• Ergenlik Bunalımı
• Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite
• Davranış Bozuklukları
• Gelişim Problemleri
• Öğrenme Bozuklukları
• Disleksi
• Özgüven Sorunu
• Kardeş Kıskançlığı
• Boşanma ve Çocuk
• Okul ve Sınav Kaygısı
• Kaygı Bozuklukları
• Mental Retardasyon
• Özgül Öğrenme Güçlüğü
• Dikkat Eksikliği Bozukluğu
• Hiperaktivite
• Aile İçi İletişim Sorunları
• Teknoloji Bağımlılığı
• Sosyal Fobi
• Öfke Kontrolü
• Aile Danışmanlığı

İLETİŞİM

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn

Psikodramind Akademi

bottom of page